, Àmbit d'Investigació i Difusió María Corral, España