“Esperant”. Obra de teatre sobre les trajectòries de vida de dones immigrades

Maria Mena i Yuste

Resumen

“Esperant” és una obra de teatre, però no una obra qualsevol, és una obra que escenifica els resultats d’una recerca. És un aproximació a una altra forma d’escriure, de comunicar un estudi. Es tracta d’experimentar, de jugar amb el llenguatge i amb altres formes narratives, sense perdre el contingut i la potencia de la recerca. “Esperant” és doncs la materialització d’un procés d’investigació i sobretot dels seus resultats i de la seva anàlisi. L’obra presenta l’entorn de la recerca, un consultori, peça clau del sistema de salut català; unes actrius, les protagonistes de la història, dones immigrades, membres d’associacions i professionals de la salut; uns diàlegs i unes converses enmig d’esperes, relats de vida que composen el material de la recerca; i una primera anàlisi en forma de pensaments o reflexions. En concret, l’objectiu de la investigació, en la qual es basa el text, era analitzar i explicar les trajectòries de manteniment del benestar dels col·lectius de dones immigrades més presents a Catalunya, per tal de revaloritzar els projectes d’organització i participació de les pròpies dones, així  com els aspectes de negociació/acomodació mútua entre dones nouvingudes i societat receptora. Per últim, dir que aquesta narració pretén oferir una porta més per pensar sobre l’escriptura i sobre noves formes literàries per les ciències socials, introduint el diàleg, la narració, l’escenificació, etc. en defintiva, el teatre.

Palabras clave

Migració; Històries de Vida; Pràctiques Analítiques Creatives; migration; life histories; Creative analytical practices

Texto completo:

PDF (Català)

Métricas de artículo

Cargando métricas ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2007 Maria Mena i Yuste