Olivé, Sara, Universitat Oberta de Catalunya, España