Tomás i Justribó, Santiago, Universitat Oberta de Catalunya