Vayreda i Duran, Agnès, Universitat Oberta de Catalunya