, Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials-Universitat de Barcelona, España