Volver a los detalles del artículo Reseña de Núñez Mosteo & Vayreda i Duran (Coords.) (2022). Humanisme i posthumanisme. Eines per a unes ciències humanes en moviment