Estudio etnográfico de un grupo híbrido on-line/off-line

Santiago Tomàs i Justribó

Resumen

L'estudi se centra en l'anàlisi dels patrons d'interacció social d'un grup concret de nois que juguen a jocs en línia en un cibercafè de Barcelona. Es tracta d'un grup que es podria qualificar com a híbrid ?on-line/off-line? ja que, en ell, el contacte presencial alterna i se superposa amb la interacció virtual. Això fa que, només de forma molt limitada, s'hi doni la deslocalització que acompanya altres usos de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (NTIC). El que sí que es produeix és una reinterpretació de les formes d'interacció social pròpies de qualsevol altre grup de joves, alhora que també una interpretació de les NTIC, adaptant-les a formes tradicionals de socialització. En el grup, en definitiva, es pot observar com s'uneixen i entrellacen de diverses maneres el lloc físic i el ciberlloc, l'experiència presencial i la ciberexperiència.

Palabras clave

Internet; Comunidades virtuales; Juegos en línea

Texto completo:

PDF (Català)

Métricas de artículo

Cargando métricas ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2004 Santiago Tomàs i Justribó