Homosexuals, bolleres i rarets: posicions polítiques en el moviment lèsbic i gai

Gerard Coll-Planas

Resumen

En l’article em plantejo com a objectiu mostrar la diversitat de projectes polítics, sovint en conflicte, que hi ha dins del moviment lèsbic i gai.

Parteixo dels tres models culturals d’expressió de l’homosexualitat proposats per Alberto Mira (2004),  decandentista, homòfil i camp, dels quals reviso els principals debats teòrics i polítics que susciten. En primer lloc, plantejo si viure al marge del model establert ofereix més llibertat o és una interiorització de l’homofòbia (prenent com a exemple els posicionaments de Jean Genet i Michel Foucault). En segon lloc, exploro si és possible reivindicar una normalitat que no generi noves exclusions (seguint la reflexió sobre la normalitat que planteja Judith Butler). Finalment, presento la discussió sobre si la cultura camp reprodueix o subverteix les regles del gènere (a través del debat entre Sheila Jeffreys i Judith Butler).

En base als models culturals elaboro una tipologia de posicions polítiques (normalització del fet homosexual, transformació i queer) que aplico al cas del moviment lèsbic i gai català.

Palabras clave

Movimientos sociales; Gais y lesbianas; Género; Política; Social movements; Gays and lesbians; Gender; Politics

Texto completo:

PDF (Català)

Métricas de artículo

Cargando métricas ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2008 Gerard Coll-Planas